Bestaa.jpg
Hem Betong Stål Kontakt OM OSS JOBBA HOS OSS KVALITET

KVALITET

Ce_bestaa.png kvalite_bestaa.jpg

 

Basta-2.png

 Byggvarubedoemningen.png                  

   CE märkning

Enligt EU:s nya byggproduktförordning, nr 305/2011, får inte byggprodukter som omfattas
av harmoniserade standarder säljas utan CE-märkning och prestandadeklaration från 1 juli 2013.
CE-märkningen anger att produktens egenskaper bedömts och beskrivits på ett
enhetligt europeiskt sätt och att uppgifterna är trovärdiga.
Bestås väggelement enligt SSEN-14992 är CE-märkta

BASTA-registreringen

innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen ser miljöbedömning som ett sätt att ta ansvar för det vi bygger in och använder i våra hus och lämnar till kommande generationer. Tillsammans har vi utvecklat ett system för miljöbedömning med ambitionen att det ska bli det enda system som behövs i byggbranschen. Styrkan i Byggvarubedömningen är den breda förankring som ligger bakom de bedömningskriterier byggvarorna bedöms efter.

Certifikat

Här hittar du Bestå AB:s aktuella certifikat

Certifikat Nordcert:

EN 14992
EG intyg                  

Prestandadeklaration

Basta intyg

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss