Välkomna till Bestå AB

Bestå är ett företag i Timsfors, Markaryds Kommun som tillverkar och leverera prefab betongprodukter till villor, industri och lantbruk  som tex. markstöd,
plintar, villaväggar, trappor, sockelbalkar och specialgjutningar   Läs mer om oss      

Väggar

Bestå har ett brett sortiment av betongelement för grund-, inner- och ytterväggar. Eftersom betongelementen i stort sett kan skräddarsys, får man stora variationsmöjligheter i byggandet. Detta är tack vare betongens främsta egenskaper: styrka, beständighet och formbarhet. Bestå har ett välkänt och marknadsanpassat program som täcker in stora delar av Villa, Industri, Lantbruk av funktionella och varaktiga lösningar.

L-Stöd

Bestås stödmursprogram (L-stöd)  tillfredställer alla behov av fixering av jordmassor i kombination med estetiskt tilltalande ytor. Stora möjligheter för egna önskemål. L-stöd finns i flera olika storlekar. Bygg stödmurar för terrasser och parkanläggningar, för vägar, lastplatser och lastfickor. Anpassa elementen efter användningsområde och omgivning. Våra prefabricerade L-stödmurar står lika stadigt vid höjdskillnader som på plan mark. Därför har de numera också en given plats i många andra typer av byggobjekt

Plintar

Bestås plintgrund består av plintar och längsgående sockelelement. Plintarna, som är tillverkade av betong, är speciellt utformade för att ta upp laster från överbyggnad av pelarstomme samt utgöra upplag för sockelelementen.

Trappor

Samtliga trappor i vårt sortiment tillverkas i betong som synlig överytaTrapporna kan indelas i följande huvudgrupper: Raka trappor med bärande vangstycke eller bärande kupa Runda och svängda trappor med bärande kupa Utöver ovanämda trappor kan vi även erbjuda trappor i råbetong för efterbeläggning med natursten eller keramiska plattor

Specialgjutningar

Bestå gör all sort av Specialgjutningar som andra oftast tackar nej till. Vi kommer med lösningar till det mesta. Från kundens önskemål till färdig produkt.

villa besta abVillor

Bestå har ett brett sortiment av betongelement för grund-, inner- och ytterväggar samt bjälklag. Eftersom betongelementen i stort sett kan skräddarsys, får man stora variationsmöjligheter i byggandet. Detta är tack vare betongens främsta egenskaper: styrka, beständighet och formbarhet.

Pelare och Balk

Lantbruk

Bestå har ett marknadsanpassat program som täcker in stora delar av lantbrukets behov av funktionella och varaktiga lösningar. Bestå tillverkar allt från grunder och väggelement till mer specialanpassade produkter som: gödselbehållare, gödselkant, plansilo och stallbyggnader.