Kvalitet & certifiering

nordcert

CE Märkning

.Enligt EU:s nya byggproduktförordning, nr 305/2011, får inte byggprodukter som omfattas av harmoniserade standarder säljas utan CE-märkning och prestandadeklaration från 1 juli 2013. CE-märkningen anger att produktens egenskaper bedömts och beskrivits på ett enhetligt europeiskt sätt och att uppgifterna är trovärdiga. Bestås väggelement enligt SSEN-14992 är CE-märkta

Basta

BASTA-registreringen

Innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper

byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen

.Byggvarubedömningen ser miljöbedömning som ett sätt att ta ansvar för det vi bygger in och använder i våra hus och lämnar till kommande generationer. Tillsammans har vi utvecklat ett system för miljöbedömning med ambitionen att det ska bli det enda system som behövs i byggbranschen. Styrkan i Byggvarubedömningen är den breda förankring som ligger bakom de bedömningskriterier byggvarorna bedöms efter.

Ri.se

Strålningsmätning och radonutvärdering RI.SE

En certifiering innebär att en kompetent oberoende tredje part har granskat företagets kvalitetssystem, en persons kompetens eller de tester med tillhörande rapporter som utförts för en produkt. Allt för att säkerställa att de krav som ställs i lagar, regler och standarder är uppfyllda.