Betong


Bestå AB har över 30 år erfarenhet så vi kan föreslå och arbeta med just den produkten som passar bäst för kunden.
Det finns många olika typer av produkter för olika behov och lösningar.
Betong har unika egenskaper som gör att det passar för konstruktioner med höga krav på hållfasthet och beständighet.
Dessutom elimineras fukt- och mögelproblematik med betong som även har  en god brandsäkerhet vilket är speciellt viktigt i bostadshus.
Betongens termiska tröghet bidrar till ett jämnare inomhusklimat.
Uppvärmningsenergi kan sparas eftersom betong lagrar värme under en längre tid. Vid varmt väder ute bidrar betongen till att bevara ett svalt inomhusklimat.
Materialet är ljudisolerande och lämpar sig därför väldigt väl för byggnation av bostäder i täta stadsmiljöer
Ur miljösynpunkt är betong återvinningsbar till nästan hundra procent