Lantbruk

 

Bestå har ett marknadsanpassat program som täcker in stora delar av lantbrukets behov av funktionella och varaktiga lösningar. Bestå tillverkar allt från grunder och väggelement till mer specialanpassade produkter som: gödselbehållare, gödselkant, plansilo och stallbyggnader.