Väggar

Bestå har ett brett sortiment av betongelement för
grund-, inner- och ytterväggar.
Eftersom betongelementen i stort sett kan skräddarsys, får man stora variationsmöjligheter i byggandet.
Detta är tack vare betongens främsta egenskaper:
styrka, beständighet och formbarhet.
Bestå har ett välkänt och marknadsanpassat program som täcker in stora delar av Villa, industri, lantbruk av
funktionella och varaktiga lösningar.