L- stöd

 


Bestås stödmursprogram (L-stöd)  tillfredställer alla behov av fixering av jordmassor i kombination med estetiskt tilltalande ytor.
Stora möjligheter för egna önskemål. L-stöd finns i flera olika storlekar.
Bygg stödmurar för terrasser och parkanläggningar, för vägar, lastplatser och lastfickor.
Anpassa elementen efter användningsområde och omgivning.
Våra prefabricerade L-stödmurar står lika stadigt vid höjdskillnader som på plan mark.
Därför har de numera också en given plats i många andra typer av byggobjekt