Villor

Bestå har ett brett sortiment av betongelement för grund-, inner- och ytterväggar samt bjälklag.
Eftersom betongelementen i stort sett kan skräddarsys, får man stora variationsmöjligheter i byggandet.
Detta är tack vare betongens främsta egenskaper: styrka, beständighet och formbarhet.

Läs gärna mer om våra villor här