Pelare och Balk

Våra produkter, pelare och balk nu CE-märkta, detta innebär för dig som kund att du tryggt kan köpa pelare och  balk från Bestå AB
För att CE-märka en produkt krävs det att det tillverkande företaget är certifierat enligt EN 13225.