Plintar

Bestås plintgrund består av plintar och längsgående sockelelement.
Plintarna, som är tillverkade av betong, är speciellt utformade för att ta upp laster från överbyggnad av pelarstomme samt utgöra upplag för sockelelementen.
Bestå svarar för ritningar och statiska beräkningar i samråd med stomleverantören.
Markarbetet utföres av en schaktentreprenör enligt utförlig arbetsbeskrivning.
Det är viktigt för slutresultatet att schaktbäddarna är rätt utförda.
Bestås montörer monterar grunden i förväg iordningställda schaktbäddar av höjdjusterat och komprimerat material.
Sockelelementen monteras mellan plintarna utan stöd från mark. Hela montaget utföres torrt, d.v.ss utan gjutning på plats. Montaget utföres med hjälp av kranbil som vi kan tillhandahålla. När montaget är klart har pelarstommen en stabil och säker grund att stå på.