Stål

Vi tillverkar stålkonstruktioner till industri samt har service på byggnader mm.

Bestå har ett marknadsanpassat program som täcker in stora delar av industrins behov av funktionella och varaktiga lösningar.

Bestå tillverkar allt med specialanpassade konstruktioner.